Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Θεματική περιοχή: "φωνολογία"

59 εγγραφές [1 - 10]
αλλόφωνο [allophone]
Βλ. φώνημα
 
αναπληρωματική έκταση [compensatory lengthening]
H φωνολογική διαδικασία κατά την οποία εκτείνεται (δηλαδή γίνεται μακρό) το αρκτικό βραχύ φωνήεν μιας συλλαβής μετά από αποβολή ενός ή περισσότερων γειτονικών συμφώνων που αποτελούν συνήθως την έξοδό της. Σπανιότερο, αλλά όχι ανύπαρκτο, είναι το φαινόμενο της έκτασης του φωνήεντος μετά την αποβολή φωνήεντος. Η αναπληρωματική έκταση έχει ως αποτέλεσμα να διατηρείται το αρχικό βάρος της συλλαβής ακόμη και...
ανομοίωση [dissimilation]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
αποφωνία [apophony]
Βλ. μετάπτωση (σταδιακή τροπή) φωνηέντων - αποφωνία
 
Αρχή της Διαδοχικής Ηχητικότητας [Sonority Sequencing Principle]
Βλ. συλλαβή
 
Αρχή της Μέγιστης Έμβασης [Μaximal Onset Principle]
Βλ. συλλαβή
 
αρχιφώνημα [archiphoneme]
Βλ. ουδετεροποίηση - αρχιφώνημα
 
αυτόματες ή φωνητικές εναλλαγές [automatic or phonetic alternations]
Βλ. μορφοφωνηματική
 
αυτοτεμαχιακή φωνολογία [autosegmental phonology]
Βλ. φωνολογία
 
αφομοίωση [assimilation]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας