Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Θεματική περιοχή: "σύνταξη"

82 εγγραφές [1 - 10]
αιτιακός / αιτιακότητα [accusative / accusativity]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
άμεσα συστατικά [immediate constituents]
Βλ. ανάλυση σε άμεσα συστατικά
 
αμφισημία [ambiguity]
Ο όρος αναφέρεται στην πολλαπλότητα των σημασιών, συνήθως τη δισημία, η οποία είναι δυνατόν να χαρακτηρίζει μια λέξη ή μια πρόταση. Η αμφισημία σημειώνεται κυρίως σε αφηρημένα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης (π.χ. λεξικό, γραμματική δομή), ενώ στον πραγματωμένο λόγο, δηλαδή στα φυσικά εκφωνήματα, αίρεται σχεδόν πάντα από τα συμφραζόμενα σε μια δεδομένη περίσταση επικοινωνίας (ή δημιουργείται ηθελημένα σε ειδικές χρήσεις...
αμφισημία, γραμματική [grammatical ambiguity]
Βλ. αμφισημία
 
αναιτιακός [unaccusative]
Βλ. αιτιακός / αναιτιακός
 
ανάλυση σε άμεσα συστατικά [immediate constituents analysis]
Τα γλωσσικά στοιχεία παρατίθενται γραμμικά το ένα δίπλα στο άλλο στον οριζόντιο, συνταγματικό άξονα και η γραμμικότητα γίνεται αντιληπτή στον χρόνο όταν μιλάμε και στον χώρο όταν γράφουμε. Όμως οι προτάσεις δεν είναι απλώς γραμμικές ακολουθίες γλωσσικών στοιχείων της μορφής α+β+γ+δ, αλλά διέπονται και από μια ονοματική φράση , σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα: [απο [ιδεο [λογικο [ποι [ώ] ] ]...
αναλυτική γλώσσα [analytic language]
Βλ. μορφοσύνταξη
 
αναλυτικότητα [analyticity]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
αναπομπή / παραπεμπτική αναφορά [anaphora]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
αναφορική δέσμευση [anaphoric binding]
Βλ. Θεωρία της Κυβέρνησης και Αναφορικής Δέσμευσης
 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...9   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας