Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Θεματική περιοχή: "πραγματολογία"

55 εγγραφές [1 - 10]
ανάλυση συνεχούς λόγου [discourse analysis]
Βλ. συνεχής λόγος
 
ανάλυση συνομιλίας [conversation analysis]
Βλ. κοινωνιογλωσσολογία
 
αναπομπή / παραπεμπτική αναφορά [anaphora]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
αναφορά [reference]
H γλωσσολογική σημασιολογία πραγματεύεται συνήθως τους όρους δήλωση, έννοια από κοινού και σε συσχέτιση μεταξύ τους. Η κύρια διάκριση (τόσο στη γλωσσολογία όσο και στη φιλοσοφία της γλώσσας) γίνεται ανάμεσα στην ονοματική φράση) ως «αναφορική έκφραση» ώστε να δώσω τη δυνατότητα στον συνομιλητή μου να εντοπίσει το αντικείμενο του εξωτερικού κόσμου για το οποίο μιλάω (την κόρη μου). Επιτελώ, δηλαδή,...
απολεκτική πράξη [perlocutionary act]
Βλ. γλωσσική πράξη
 
Αρχή της Συνεργασίας [Cooperative Principle]
Βλ. πραγματολογία
 
γλωσσική πράξη [speech act]
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας αλληλεπίδρασης χρησιμοποιούμε τον λόγο για να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή επιτελούμε προθετικότητας, καθώς και της απόστασης μεταξύ του τί λέει η ομιλήτρια από το τί εννοεί, μελετάται εκτενέστερα στο πλαίσιο της θεωρίας του συνομιλιακού υπονοήματος του Grice (1975). p(author). Σ. Μαρμαρίδου...
δείξη [deixis]
Η χρήση της γλώσσας, αποτελεί την πλέον προφανή και ευθεία αντανάκλαση της σχέσης μεταξύ γλώσσας και «πραγματικότητας». Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών εκφράσεων που έχει στη διάθεσή του ο ομιλητής για να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει πρόσωπα, αντικείμενα, γεγονότα, διαδικασίες και δραστηριότητες μέσα στα τοπικοχρονικά, κοινωνικά, και κειμενικά συμφραζόμενα που δημιουργεί και συντηρεί η πράξη της εκφώνησης και...
δεοντική τροπικότητα [deontic modality]
Βλ. τροπικότητα
 
διαπροσωπική σημασία [interpersonal meaning]
Βλ. χρήση
 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας