Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Θεματική περιοχή: "φωνητική"

96 εγγραφές [1 - 10]
flap
Χωρίς περιεχόμενο...
 
άηχο σύμφωνο [voiceless / unvoiced consonant]
Όρος ταξινόμησης των συμφώνων με βάση το διακριτικό χαρακτηριστικό της ηχηρότητας. Πρόκειται για τα σύμφωνα που παράγονται όταν οι φωνητικές χορδές παραμένουν τόσο ανοιχτές ώστε να είναι αδύνατο να τεθούν σε παλμική κίνηση, ενώ ταυτόχρονα η ροή του αέρα παρεμποδίζεται σε κάποιο σημείο της στοματικής κοιλότητας. Άηχα σύμφωνα της νέας ελληνικής είναι τα κλειστά [p t k c], τα τριβόμενα...
αηχοποίηση [devoicing]
Η φωνητική/φωνολογική διαδικασία με την οποία ένα ηχηρό σύμφωνο τρέπεται σε άηχο....
ακουστική φωνητική [acoustic phonetics]
Βλ. φωνητική
 
ακροατική φωνητική [auditory phonetics]
Βλ. φωνητική
 
ακροδοντικό σύμφωνο [apico-dental consonant ]
Βλ. οδοντικό σύμφωνο
 
αλλόφωνο [allophone]
Βλ. φώνημα
 
ανακεκαμμένο σύμφωνο [retroflex consonant]
Όρος που αναφέρεται στη διάκριση των συμφώνων με βάση τον τόπο άρθρωσής τους. Κατά την άρθρωση των ανακεκαμμένων η άκρη της γλώσσας, που είναι ένας εξαιρετικά ευκίνητος αρθρωτής, τοποθετείται πίσω από τα φατνία και μπορεί να στρίψει τόσο ώστε να ακουμπήσει στον ουρανίσκο. Τα σύμφωνα αυτά λοιπόν αρθρώνονται στην μεταφατνιακή προς ουρανική περιοχή του στόματος, χωρίς όμως να μπορούν να...
ανοιχτό φωνήεν [open vowel]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
ανομοίωση [dissimilation]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...10   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας