Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Θεματική περιοχή: "γενετική μετασχηματιστική γραμματική"

17 εγγραφές [1 - 10]
αναφορική δέσμευση [anaphoric binding]
Βλ. Θεωρία της Κυβέρνησης και Αναφορικής Δέσμευσης
 
αντιγραμματικός [ungrammatical]
Βλ. γραμματικότητα
 
αποδεκτότητα [acceptability]
O όρος γλωσσική ικανότητα του Chomsky) ενώ η αποδεκτότητα αφορά εκφωνήματα, πραγματολογικές και εξωγλωσσικές συμβάσεις και συνθήκες (και επομένως αφορά τη γλωσσική επιτέλεση). p(author). A. Tσαγγαλίδης...
γλωσσική επιτέλεση [linguistic performance]
Η γλωσσική επιτέλεση, που αποδίδεται στα ελληνικά και ως γλωσσικό σύστημα αλλά επηρεάζεται και από άλλους εξωτερικούς παράγοντες. O όρος αναφέρεται σε προφορικά εκφωνήματα και γραπτά κείμενα που παράγονται από τους φυσικούς ομιλητές των γλωσσών σε ορισμένες χωροχρονικές συνθήκες και ταυτίζεται με τη σωσυριανή ομιλία / parole. Πρόκειται για την εξωτερική, υλοποιημένη, ανοιχτή στην παρατήρηση πλευρά της γλώσσας, που αντιπαραβάλλεται...
γλωσσική ικανότητα [competence]
Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην εσωτερικευμένη γνώση της γλώσσας που υπόκειται στη γλωσσική συμπεριφορά. Ο ορισμός αυτός δημιουργεί αμέσως μια διάκριση ανάμεσα σε μια εξωτερική πλευρά της γλώσσας, την ίδια τη γλωσσική επιτέλεση [performance], η οποία είναι ανοιχτή στην παρατήρηση, και μια εσωτερική, υποκείμενη πλευρά, της οποίας υποθέτουμε τη μορφή με βάση τη γλωσσική επιτέλεση. Πιο συγκεκριμένα, η γλωσσική...
γλωσσική ικανότητα [linguistic competence ]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
γραμματική 1 [grammar]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
γραμματική φραστικής δομής [phrase structure grammar]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
γραμματικότητα [grammaticality]
Σύμφωνα με τη θεωρία του Chomsky η γραμματική ορίζεται ως, μεταξύ άλλων, η γνώση των κανόνων μιας γλώσσας που διαθέτει ο φυσικός ομιλητής της. Η γνώση αυτή του επιτρέπει (α) να δομεί καλοσχηματισμένες προτάσεις της γλώσσας του, (β) να κατανοεί καλοσχηματισμένες προτάσεις της γλώσσας του (τις οποίες ενδεχομένως δεν έχει ξανασυναντήσει) και (γ) να εντοπίζει ποιες από τις προτάσεις που συναντά...
Θεωρία της Κυβέρνησης και Αναφορικής Δέσμευσης [Government and Binding Theory]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας