Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Αναζήτηση για: "Χ*"

5 εγγραφές [1 - 5]
χειλικό σύμφωνο [labial consonant]
Όρος που αναφέρεται σε διάκριση των συμφώνων με βάση τον τόπο άρθρωσης. Πρόκειται για τα σύμφωνα που παράγονται με τη χρήση των χειλιών ως (τουλάχιστον ενός) αρθρωτή. Διακρίνονται σε διχειλικά και χειλοδοντικά. Η σειρά των χειλικών συμφώνων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης συμμετρίας, καθώς δεν διαθέτουν όλες οι γλώσσες την πλήρη σειρά των φθόγγων αυτών, δηλαδή διχειλικά κλειστά και τριβόμενα και...
χειλοδοντικό σύμφωνο [labio-dental consonant]
Όρος που αναφέρεται στην ταξινόμηση των συμφώνων με βάση τον τόπο άρθρωσης. Χειλοδοντικά είναι τα εξακολουθητικά σύμφωνα που παράγονται όταν το κάτω χείλος ακουμπήσει στα επάνω δόντια. Π.χ. [f v] για την ελληνική, αλλά και για πολλές άλλες γλώσσες. Μαζί με τα διχειλικά κλειστά σύμφωνα συμπληρώνουν την κατηγορία των χειλικών συμφώνων. p(author). M. Αραποπούλου...
χειλοϋπερωικό σύμφωνο [labio-velar consonant]
Όρος που αναφέρεται στην ταξινόμηση των συμφώνων με βάση τον τόπο άρθρωσης. Πρόκειται για φθόγγους που συνδυάζουν τη χειλική με την υπερωική άρθρωση, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια από τις δύο είναι η πιο χαρακτηριστική. Παράγονται στην υπερώα με ταυτόχρονο στρογγύλεμα των χειλιών. Π.χ. το qu της λατινικής (quid), το χειλοϋπερωικό ημίφωνο /w/ της αγγλικής (well). Tέτοιοι φθόγγοι έχουν...
χρήση [language use]
Η διάκριση λεξική σημασία προς τη «συγκεκριμένη» σημασία που μια λέξη αποκτά μέσα σε συνομιλιακά και κειμενικά συμφραζόμενα. Η λεξική σημασία διατηρεί τα θεμελιώδη γνωρίσματα της συγκεκριμένης ή αφηρημένης οντότητας με την οποία συνδέεται. Έτσι, μπορούμε να έχουμε σημασίες γλωσσικό σύστημα. Ένα παράδειγμα: το πραγματολογία.) p(ref). Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)...
χρόνος (φυσικός και γραμματικός) [time] και [tense]
Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον χρόνο με δύο τρόπους: γραμμικά και κυκλικά. Και οι δύο αυτές αντιλήψεις προέρχονται από την ανθρώπινη εμπειρία: από τη μια μεριά υπάρχει η γραμμική πορεία της ζωής από τη γέννηση ως τον θάνατο και από την άλλη η κυκλική εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας και των εποχών. Παρά το γεγονός ότι η κυκλική διάσταση του...
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας