Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Θεματική περιοχή: "τυπολογία γλωσσών"

6 εγγραφές [1 - 6]
αναλυτική γλώσσα [analytic language]
Βλ. μορφοσύνταξη
 
αναλυτικότητα [analyticity]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
κλιτικές γλώσσες [inflecting/inflectional/infelected languages]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
συγκολλητική γλώσσα [agglutinative language]
Βλ. μορφοσύνταξη
 
συνθετική γλώσσα [synthetic language]
Βλ. μορφοσύνταξη
 
τυπολογία γλωσσών [language typology]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας