Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Θεματική περιοχή: "υπερτεμαχιακά στοιχεία"

9 εγγραφές [1 - 9]
δυναμικός τόνος [stress]
Βλ. τονισμός
 
επιτόνιση/επιτονισμός [intonation]
Επιτόνιση καλούμε το σύνολο των προσωδιακών παραμέτρων (ένταση, συχνότητα, ρυθμός κλπ.) οι οποίες επιτελούν λειτουργικό ρόλο στην οργάνωση του προφορικού λόγου σε μια γλώσσα. Η επιτόνιση δεν είναι δευτερογενές σύστημα στο οποίο ανατρέχει ο ομιλητής μόνο για να διακρίνει την ερωτηματική από την αποφατική ή καταφατική πρόταση ή να αποσαφηνίσει τη σύνταξή του, αλλά αποτελεί συστατικό μηχανισμό του γλωσσικού φαινομένου. Καλό...
επιτονισμός [intonation]
Βλ. επιτόνιση/επιτονισμός
 
μουσικός τόνος [musical accent]
Βλ. τονισμός
 
παραγλωσσικά στοιχεία [paralinguistic features]
Όλα τα κωδικοποιημένα συστήματα τα οποία συνοδεύουν την εκφώνηση. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η προσωδία (επιτονισμός, ρυθμός, παύσεις κλπ.), οι κινήσεις του προσώπου και των χεριών, η θέση και η κατεύθυνση του σώματος κλπ. Στην πραγματικότητα, ο ομιλητής επιστρατεύει για την πληρέστερη οργάνωση του λόγου του κάθε εκφραστικό μέσο που έχει στην διάθεσή του, οργανώνει τον χώρο με τα χέρια του,...
προσωδία [prosody]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
στίξη [punctuation]
Κάθε γραφική σημείωση η οποία παρέχει στον αναγνώστη πληροφορίες για τη δομή, την τροπικότητα ή τη διαλογική αξία του γραπτού κειμένου. Ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες σημείων στίξης: συνομιλιακά υπονοήματα (τα αποσιωπητικά) κλπ. Ευνόητο είναι πως κάθε ανάλογη παρέμβαση σε ένα κείμενο (π.χ. υπογραμμίσεις, πλαγιογράμματα στοιχεία) συνιστά εξίσου στίξη, στον βαθμό που αποτελεί επιπλέον μεταγλωσσική πληροφορία...
τονισμός [accentuation]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
τόνος [accent]
Βλ. τονισμός
 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας