Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Αναζήτηση για: "Θ*"

12 εγγραφές [1 - 10]
θέμα [stem]
Βλ. μόρφημα
 
θέμα/σχόλιο [topic/comment - theme/rheme]
Σε αντιδιαστολή προς τους όρους ονοματική φράση / ρηματική φράση, που περιγράφουν τη γραμματικοσυντακτική δομή της πρότασης, οι όροι μόρφημα -wa προστίθεται ως ένδειξη της θεματικής υπόστασης ενός στοιχείου της πρότασης. p(ref). Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)...
θεματικός [thematic]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
θεματικός ρόλος [thematic role]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
Θεωρία της Επίπεδης Συλλαβικής Δομής [Theory of flat syllable structure]
Βλ. συλλαβή
 
θεωρία της ευγένειας [politeness theory]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
Θεωρία της Ιεραρχικής Συλλαβικής Δόμησης [Theory of ierarchical syllable structure ]
Βλ. συλλαβή
 
Θεωρία της Κυβέρνησης και Αναφορικής Δέσμευσης [Government and Binding Theory]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
Θεωρία της πληροφορίας [Information Theory]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
Θεωρία της Συνάφειας [Relevance Theory]
Χωρίς περιεχόμενο...
 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας