ανακεκαμμένο σύμφωνο [retroflex consonant]

ανακεκαμμένο σύμφωνο [retroflex consonant]

Όρος που αναφέρεται στη διάκριση των συμφώνων με βάση τον τόπο άρθρωσής τους. Κατά την άρθρωση των ανακεκαμμένων η άκρη της γλώσσας, που είναι ένας εξαιρετικά ευκίνητος αρθρωτής, τοποθετείται πίσω από τα φατνία και μπορεί να στρίψει τόσο ώστε να ακουμπήσει στον ουρανίσκο. Τα σύμφωνα αυτά λοιπόν αρθρώνονται στην μεταφατνιακή προς ουρανική περιοχή του στόματος, χωρίς όμως να μπορούν να χαρακτηριστούν ουρανικά . Τα ανακεκαμμένα μπορούν να εμφανίσουν όλους τους τρόπους άρθρωσης: κλειστά [ʈ ɖ], εξακολουθητικά [ʂ ʐ], ρινικά [ɳ], παλλόμενα ή flap [ɽ ɻ ]και πλευρικά [ɭ]. Τα κλειστά ανακεκαμμένα απαντούν σε πολλές ινδικές γλώσσες όπως η χίντι, ενώ η κατηγορία των r εμφανίζεται σε πολλές ποικιλίες της αμερικάνικης και βρετανικής αγγλικής.

Μ. Αραποπούλου

Πηγές

  • Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2η έκδ. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Κρύσταλ, Ντ., 2000. Λεξικόγλωσσολογίαςκαιφωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
  • Πετρούνιας, Ευ. [1984] 1993. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. 1ος τόμ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
  • Pullum, G. K. & W. A. Ladusaw. 1996. Phonetic Symbol Guide. 2η έκδ. Σικάγο & Λονδίνο: The University of Chicago Press.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Lateral_consonant

Μπορείτε να ακούσετε τους σχετικούς φθόγγους, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Πεδίο

φωνητική