αηχοποίηση [devoicing]

αηχοποίηση [devoicing]

Η φωνητική/φωνολογική διαδικασία με την οποία ένα ηχηρό σύμφωνο τρέπεται σε άηχο .

 

Πεδίο

φωνητική