ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Αρχαία Ελληνική γραμματεία και μετάφραση (του Β. Φυντίκογλου) 

Αρχαία Ελληνική γραμματεία και μετάφραση

Ορίζονται οι κύριοι άξονες προβληματισμού για τη μετά¬φραση των Αρχαίων Ελληνικών κειμένων που διδάσκονται στο Λύκειο στο πλαίσιο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα δεν είναι ξεκομμένο ούτε από το ευρύτατο ζήτημα της θεωρίας της μετάφρασης, ούτε από τη θέση που έχει η αρχαιογνωσία στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ενιαίου Λυκείου. Βάσει αυτών των δύο παραμέτρων:

  • Περιγράφεται η θέση και η παιδευτική αξία της μετάφρασης.
  • Προσδιορίζεται το κατά πόσον αποτελεί αυτόνομο και σημαντικό τμήμα της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών.
  • Αναλύονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του μαθήματος.

Μετά τον καθορισμό του γενικού θεωρητικού πλαισίου, εξετάζεται η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη σχολική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

  1. Η μετάφραση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας
  2. Κείμενα νομοθετικού-επιστημονικού χαρακτήρα
Τελευταία Ενημέρωση: 11 Μάρ 2008, 14:12