ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία και μετάφραση (του Σωτήρη Τσέλικα) 

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία και μετάφραση

Eπιχειρείται η καταγραφή και διερεύνηση παθολογικών φαινομένων που εντοπίζονται στη διδασκαλία του μαθήματος της "Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας" και ειδικότερα της ενδογλωσσικής μετάφρασης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος. Ως παθογενείς συντελεστές, ανάμεσα σε άλλους, κρίνονται οι αποκλειστικά γλωσσικοί στόχοι που τα Αναλυτικά Προγράμματα καθορίζουν για τη "Θεματογραφία". Γι’ αυτό προτείνεται:

  • Να επαναπροσδιοριστεί ο χαρακτήρας του μαθήματος.
  • Να οριστεί ως στόχος του η προαγωγή της αναγνωστικής και μεταφραστικής ικανότητας των μαθητών.
  • Να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μεταφραστική διαδικασία όχι μόνον οι γλωσσικές παράμετροι των αρχαιοελληνικών κειμένων, αλλά και η τυπολογία τους και η επικοινωνιακή λειτουργία τους.

Περιεχόμενα

  1. Το μάθημα της ΑΕ Θεματογραφίας στις οδηγίες διδασκαλίας
  2. Οδηγίες του Υπουργείου για την διδασκαλία της "Θεματογραφίας"
Τελευταία Ενημέρωση: 21 Δεκ 2006, 17:58