ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά 

Ορολογία Μετάφρασης

Καταγράφονται και σχολιάζονται οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφραστική διαδικασία στην ελληνική γλώσσα (από την αρχαιότητα έως σήμερα) και στη λατινική γλώσσα (από τις αρχές έως τους αυτοκρατορικούς χρόνους). Κατά την παρουσίαση κάθε όρου:

  • Προτάσσεται η λεξικογραφική ερμηνεία του, που αναδεικνύει την εξέλιξή του από την κυριολεκτική στη μεταφραστική σημασία του.
  • Ακολουθεί ένα σύντομο κείμενο, όπου εξηγείται και σχολιάζεται η ιδιαιτερότητα της χρήσης του όρου και η μεταφραστική θεωρία την οποία υποδηλώνει.
  • Στο τέλος ανθολογούνται χωρία (στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, όπου είναι αναγκαίο) που αποκαλύπτουν τη σημασιολογική εξέλιξή του.
Τελευταία Ενημέρωση: 21 Δεκ 2006, 17:58