ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Ιστορική επισκόπηση της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών (του Λ. Πόλκα) 

Ιστορική επισκόπηση της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών

Παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι βασικές τάσεις και αντιλήψεις, με τους εκπροσώπους τους, που ίσχυσαν στον χώρο της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών (κυρίως της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής), στη διαχρονική εξέλιξη της γραμματείας της Δύσης.

H ιστορική επισκόπηση υπολογίζει στη γενική ενημέρωση του εκπαιδευτικού φιλολόγου, και με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί συστηματική, οριστική και πλήρης. Yπαγορεύεται πάντως από τις εξής, συμπληρωματικές μεταξύ τους, προϋποθέσεις:

  • H οποιαδήποτε γνωριμία με τη μεταφραστική θεωρία και πρακτική οφείλει να υπολογίζει και στην ιστορική της προοπτική.
  • H διαχρονική παρακολούθηση της μετάφρασης είναι αναπόσπαστο μερίδιο της, πολιτισμικής και πολιτικής, παγκόσμιας ιστορίας.

Περιεχόμενα

  1. Η μετάφραση στην Ελληνική Αρχαιότητα
  2. Η μετάφραση κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο
  3. Η μετάφραση στο Βυζάντιο
  4. Η μετάφραση στη Δύση
Τελευταία Ενημέρωση: 12 Φεβ 2009, 12:52