ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά 

Διδακτικές δοκιμές ανά γένος/είδος Αρχαιοελληνικών κειμένων

Καλύπτονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα μετάφρασης των αρχαιοελληνικών κειμένων ως προς το γραμματολογικό τους γένος και είδος, και την εσωτερική τους εξέλιξη στο σώμα της αρχαιοελληνικής γραμματείας:


Θεωρητικές προτάσεις

  1. Από τη γραπτή στην προφορική σχολική μετάφραση [του Δ.Ν. Μαρωνίτη]
  2. Η μετάφραση στη διδασκαλία της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας [του Β. Φυντίκογλου]
  3. Η εξέταση της μετάφρασης και το "αδίδακτο" κείμενο στο Λύκειο [του Λ. Πόλκα]

Πρακτικές εφαρμογές

Ιστοριογραφία

  1. Προοίμια Ιστοριογραφίας [του Δ.Ν. Μαρωνίτη]
  2. Θουκυδίδου Ιστορίαι, "Πλαταϊκά" (Β.2-6) [του Σ. Τσέλικα]
  3. Ξενοφώντος Ελληνικά, 2.2.16-23 [του Β. Φυντίκογλου]

Φιλοσοφία

  1. Μύθος και λόγος στον Πλάτωνα [του Σ. Τσέλικα]
  2. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, 1103a 14-26 [του Σ. Γιαγτζόγλου]

Ποίηση

  1. Οδύσσεια, Αλκίνου Απόλογοι, ι 1-38 [του Λ. Πόλκα]
  2. Σοφοκλέους Αντιγόνη, στ.726-746 & 631-640 [του Β. Τσάφου]
Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβ 2009, 13:47