ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά 

Βιβλιογραφία θεωρητική για τη μετάφραση

Η βιβλιογραφία για τη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης των αρχαίων ελληνικών είναι ενταγμένη στη βάση με τη Σχολιασμένη βιβλιογραφία για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, όπου καταγράφεται ο μεγάλος όγκος των (ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων, έντυπων και ηλεκτρονικών) βοηθημάτων για τη μελέτη της αρχαιοελληνικής γλώσσας και παρουσιάζονται με κριτικό σχολιασμό τα κυριότερα από αυτά.

Η αναζήτηση στη βάση επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει κάθε φορά το εγχειρίδιο που θα τον βοηθήσει στον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο το χρειάζεται καθώς και να βρίσκει θεωρητικά και πρακτικά ερεθίσματα για γόνιμο προβληματισμό.

Τελευταία Ενημέρωση: 20 Ιούν 2008, 11:01