ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά 

Ιστορική Επισκόπηση της Μετάφρασης των Αρχαίων Ελληνικών

Κ
αταγράφεται η εξέλιξη της μετάφρασης των αρχαίων ελληνικών έργων από την αρχαιότητα έως σήμερα σε δύο κεφάλαια:

Η ιστορική έρευνα επιχειρεί να εξηγήσει βασικά χαρακτηριστικά της προβολής και υποδοχής του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, στόχος της αναδρομής είναι:

  • Να διερευνηθούν οι συνθήκες (κοινωνικές, πολιτικές, γλωσσικές και εκπαιδευτικές) που ευνόησαν ορισμένες αντιλήψεις να εδραιωθούν και να κυριαρχήσουν στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο.
  • Να ερμηνευθεί η ιδεολογική διάσταση που απέκτησε το μάθημα των αρχαίων ελληνικών (ιδεολογία εξάρτησης του νεοελληνικού πολιτισμού από τον αρχαιοελληνικό).
Τελευταία Ενημέρωση: 21 Δεκ 2006, 17:58