ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Ιστορική επισκόπηση της ενδογλωσσικής μετάφρασης (του Ν. Βαρμάζη) 

Ιστορική επισκόπηση της ενδογλωσσικής μετάφρασης

Διαγράφεται η πορεία της ενδογλωσσικής μετάφρασης παράλληλα με την ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας αλλά και την ιστορία της εκπαίδευσης από το Βυζάντιο έως και τη μεταρρύθμιση του 1976. Για επαρκέστερη τεκμηρίωση η ιστορική επισκόπηση εμπλουτίζεται με:

  • Προγραμματικά κείμενα προσώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ενδογλωσσικής μετάφρασης.
  • Δείγματα μεταφραστικής εφαρμογής, που αναδεικνύουν τις αρχές γνωστών μεταφραστών της αρχαιοελληνικής γραμματείας.
  • Αποσπάσματα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου, όπου φαίνεται ο ρόλος της μετάφρασης κατά τη διδακτική και εξεταστική πρακτική.

Η Ενδογλωσσική μετάφραση

  1. Στο Βυζάντιο, στην Αναγέννηση, στην Τουρκοκρατία
  2. Στο πρόγραμμα του 1836, 1897, 1914
  3. Ως αίτημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού
  4. Στο πρόγραμμα της μεταρρύθμισης του 1929, 1964, 1976
  5. Επίλογος
Τελευταία Ενημέρωση: 12 Φεβ 2009, 12:57