ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά 

Βιβλιογραφικό Μέρος

Στο Βιβλιογραφικό μέρος καταγράφεται η θεωρητική και εφαρμοσμένη βιβλιογραφία για την ενδογλωσσική μετάφραση (και, γενικότερα, τη μετάφραση των κλασικών γλωσσών).

Το βιβλιογραφικό υλικό είναι αποδελτιωμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να επισημαίνει τα έργα που τον ενδιαφέρουν και να βρίσκει θεωρητικά και πρακτικά ερεθίσματα για γόνιμο προβληματισμό.

Η ταξινόμηση της βιβλιογραφίας γίνεται βάσει καταλόγων (αλφαβητικών και θεματικών), που δεν είναι οριστικοί, αλλά σταδιακά εξειδικεύονται, εμπλουτίζονται και συμπληρώνονται.

Περιεχόμενα

  1. Αναζήτηση βιβλιογραφίας
  2. Θεωρητικές μελέτες
  3. Αρχές των μεταφραστών
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Ιούν 2008, 11:01