ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ενδογλωσσική Μετάφραση 

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά 

Ανθολόγιο θεωρητικών μελετών για την μετάφραση

Κατατίθενται θεωρητικές αρχές και πρακτικές επισημάνσεις για τη μετάφραση των αρχαιοελληνικών έργων από σημαντικούς μελετητές και μεταφραστές (Ελλήνων και ξένων) της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Ειδικότερα, θίγονται ζητήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις διαχρονίας και συγχρονίας ανάμεσα στην αρχαία ελληνική και στη νέα ελληνική γλώσσα:

 • Η δυναμική σχέση που συνδέει τη λειτουργία και τη δομή ενός κειμένου στους δύο πολιτισμούς (τον αρχαιοελληνικό και τον νεοελληνικό).
 • Ο βαθμός των διαφοροποιήσεων που επιτελούνται, ώστε το μεταφρασμένο κείμενο να είναι σύγχρονο και ταυτοχρόνως να διατηρεί τις βασικές αρχές του πρωτοτύπου κειμένου.
 • Οι μεταφραστικές επιλογές ανάλογα με τους ειδικούς γλωσσικούς κώδικες και την τυπολογία του κειμένου ανά γραμματειακό γένος/είδος.
 • Οι τρόποι μετάφρασης ενός αρχαιοελληνικού λογοτεχνικού έργου, τόσο στο επίπεδο της λέξης-πρότασης όσο και στο επίπεδο του μικροκειμένου-κειμένου.


Περιεχόμενα

 1. B. GENTILI, «Mεταφράζοντας ποίηση»
  B. Gentili, «Tradurre poesia», στον τόμο S. Nicosia (επιμ.), La traduzione dei testi classici. Teoria, Prassi, Storia, Atti del Convegno di Palermo 6-9, Aprile 1988, Νάπολη 1991, 31-40 (μτφρ. Κ. Τικτοπούλου)
 2. J.-R. LADMIRAL, «Η μετάφραση: των κλασικών κειμένων;»
  J.-R. Ladmiral, «La traduction: Des texts classiques?», στον τόμο S. Nicosia (επιμ.), La traduzione dei testi classici. Teoria, Prassi, Storia, Atti del Convegno di Palermo, 6-9 Aprile 1988, Νάπολη 1991, σ.9-30 (μτφρ. Α. Στυλιανού)
 3. Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ, «Θέματα και προβλήματα ενδογλωσσικής μετάφρασης στην εκπαίδευση»
  Aνακοίνωση σε Ημερίδες που διοργάνωσε το Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας (στην Aθήνα, 28/11/2000, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων• στη Θεσσαλονίκη, 16/12/2000, σε συνεργασία με το Πειραματικό Σχολείο)
 4. F. MONTANARI, «Mεταφράζοντας από τα ελληνικά στα ελληνικά»
  F. Montanari, «Tradurre dal greco in greco», στον τόμο S. Nicosia (επιμ.), La traduzione dei testi classici. Teoria, Prassi, Storia, Atti del Convegno di Palermo, 6-9 Aprile 1988, Νάπολη 1991, 221-231 (μτφρ. Κ. Τικτοπούλου)
 5. F. SCHLEIERMACHER, «Μεταφραστικές μέθοδοι»
  F. Schleiermacher, «Σχετικά με τις διαφορετικές μεθόδους μετάφρασης», στον τόμο Friedrich Schleiermacher’s sammtliche Werke, Dritte Abteilung: Zur Philosophie, τ.2, Βερολίνο 1838, σ.207-245 (μτφρ. Η. Τσιριγκάκης)
 6. M. SNELL-HORNBY, «Οι μεταφραστικές σπουδές ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος»
  M. Snell-Hornby, «Translation studies as an independent discipline», στον τόμο Translation Studies. An Intergrated Approach, John Benjamins: Άμστερνταμ 1988, σ.7-37 (μτφρ. Γ. Καρανάσιος)
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Νοέ 2008, 10:37