Λεξικό γλωσσολογικών όρων

Π
εριέχονται τόσο βασικοί όσο και ειδικότεροι γλωσσολογικοί όροι, γραμμένοι από ειδικούς σε ανεπτυγμένη και συντομότερη μορφή. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η κατανόηση σχετικών κειμένων που παρουσιάζοναι σε αυτό τον δικτυακό τόπο και η κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. Το συγκεκριμένο έργο δεν φιλοδοξεί προς το παρόν να είναι εξαντλητικό αλλά είναι ένα έργο εν διεπιδράσει, στον βαθμό που ο εμπλουτισμός του θα καθορίζεται από τις αναδυόμενες ανάγκες των χρηστών της Πύλης.

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονική ευθύνη: Μαρία Θεοδωροπούλου

Επιστημονικός σύμβουλος: Γιάννης Βελούδης

Συντονισμός: Μαρία Αραποπούλου

Συντάκτες:

 • Ελένη Αντωνοπούλου
 • Μαρία Αραποπούλου
 • Γιάννης Βελούδης
 • Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
 • Μαρία Θεοδωροπούλου
 • Κώστας Κανάκης
 • Γιώργος Καρανάσιος
 • Δήμητρα Κατή
 • Αθανάσιος Κατσώχης
 • Αγγελική Μαλικούτη-Drachman
 • Σοφία Μαρμαρίδου
 • Αμαλία Μόζερ
 • Έφη Μπουρουτζή
 • Βασιλική Νικηφορίδου
 • Δέσποινα Παπαδοπούλου
 • Θεοδοσία-Σούλα Παυλίδου
 • Αναστάσιος Τσαγγαλίδης
 • Αγαθοκλής Χαραλαμπόπουλος
 • Μαρία Χρίτη

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σύνταξη, γενετική μετασχηματιστική γραμματική, κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική επαφή, σημασιολογία, λεξικογραφία, φωνητική, ψυχογλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία, φωνολογία, γνωσιακή γλωσσολογία, σημειολογία, πραγματολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, μορφολογία, λεξικολογία, τυπολογία γλωσσών, μορφοφωνολογία, εθνογραφία της επικοινωνίας, διαλεκτολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, μορφοσύνταξη, ανάλυση συνομιλίας, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ανθρωπολογία της γλώσσας, κειμενογλωσσολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, γραφή, εθνογλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, νευρογλωσσολογία, υφολογία, αντιπαραθετική γλωσσολογία, μετάφραση, απόκτηση της γλώσσας, εκμάθηση της γλώσσας, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γραμματισμός, ονοματολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, διδασκαλία της γλώσσας