Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

Κατάλογος κειμένων: ΜΕΛΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ (μονωδία και χορικό άσμα)

ΑΛΚΜΑΝ

ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ

ΑΘΛΑ ΕΠΙ ΠΕΛΙΑΙ ΓΑΡΥΟΝΑΙΣΕΛΕΝΑ
  απ. 178 Page
  απ. 179a+b Page
  απ. S7 (=184 Page)
  απ. S8
  απ. S10
  απ. S11
  απ. S13
  απ. S14
  απ. S15
  απ. S17 (=185 Page)
  απ. S19 (=181 Page)
  απ. 187 Page
ΕΛΕΝΑ: ΠΑΛΙΝΩΙΔΙΑΕΡΙΦΥΛΑΙΛΙΟΥ ΠΕΡΣΙΣ ΝΟΣΤΟΙ
  απ. 192 Page
  απ. S148
  απ. 200 Page
  απ. 209 Page
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣΥΟΘΗΡΑΙ‹ΘΗΒΑΪΣ(;)›INCERTI LOCI
  απ. 210 Page
  απ. 211 Page
  απ. 212 Page
  απ. 219 Page
  απ. 221 Page
  απ. 222 Page
  απ. 222b.201-234 Davies
  απ. 223 Page
  απ. 232 Page
  απ. 244 Page
  απ. 245 Page
ΝΟΘΑ: ΡΑΔΙΝΗ
  απ. 278 Page

ΑΛΚΑΙΟΣ

ΣΑΠΦΩ

Μελῶν α’Μελῶν β’
  απ. 1 Lobel-Page
  απ. 2 Lobel-Page
  απ. 5.1-12 Lobel-Page
  απ. 15.9-12 Lobel-Page
  απ. 16.1-20 Lobel-Page
  απ. 17 Lobel-Page
  απ. 23.3-6 Lobel-Page
  απ. 30 Lobel-Page
  απ. 31 Lobel-Page
  απ. 33 Lobel-Page
  απ. 34 Lobel-Page
  απ. 35 Lobel-Page
  απ. 44 Lobel-Page
  απ. 47 Lobel-Page
  απ. 48 Lobel-Page
  απ. 49 Lobel-Page
  απ. 50 Lobel-Page
Μελῶν γ’Μελῶν δ’Μελῶν ε’Μελῶν ζ’
  απ. 53 Lobel-Page
  απ. 54 Lobel-Page
  απ. 55 Lobel-Page
  απ. 56 Lobel-Page
  απ. 57 Lobel-Page
  απ. 81b Lobel-Page
  απ. 94 Lobel-Page
  απ. 95 Lobel-Page
  απ. 96.1-23 Lobel-Page
  απ. 98a Lobel-Page
  απ. 102 Lobel-Page
ἘπιθαλάμιαINCERTI LOCI
  απ. 104a Lobel-Page
  απ. 105a+c Lobel-Page
  απ. 106 Lobel-Page
  απ. 107 Lobel-Page
  απ. 110a Lobel-Page
  απ. 111 Lobel-Page
  απ. 112 Lobel-Page
  απ. 113 Lobel-Page
  απ. 114 Lobel-Page
  απ. 115 Lobel-Page
  απ. 116 Lobel-Page
  απ. 121 Lobel-Page
  απ. 126 Lobel-Page
  απ. 127 Lobel-Page
  απ. 128 Lobel-Page
  απ. 130 Lobel-Page
  απ. 131 Lobel-Page
  απ. 132 Lobel-Page
  απ. 133 Lobel-Page
  απ. 136 Lobel-Page
  απ. 137a+b Lobel-Page
  απ. 138 Lobel-Page
  απ. 140a Lobel-Page
  απ. 141 Lobel-Page
  απ. 142 Lobel-Page
  απ. 143 Lobel-Page
  απ. 144 Lobel-Page
  απ. 147 Lobel-Page
  απ. 148 Lobel-Page
  απ. 150 Lobel-Page
  απ. 154 Lobel-Page
  απ. 156 Lobel-Page
  απ. 158 Lobel-Page
  απ. 160 Lobel-Page

ΙΒΥΚΟΣ

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ

ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΕΣΙ‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΑΛΗΙ›ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΕΝΤΑΘΛΟΙΣ‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΥΚΤΑΙΣ›
  απ. 506 Page
  απ. 507 Page
  απ. 508 Page
  απ. 509 Page
‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΗΝΗΙ›‹ΘΡΗΝΟΙ?›ΚΑΤΕΥΧΑΙ
  απ. 515 Page
  απ. 516 Page
  απ. 517 Page
  απ. 520 Page
  απ. 521 Page
  απ. 522 Page
  απ. 523 Page
  απ. 524 Page
  απ. 526 Page
  απ. 527 Page
  απ. 531 Page
  απ. 538 Page
INCERTI LOCIΕΛΕΓΕΙΕΣΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
  απ.542 Page
  απ.543 Page
  απ. 550a Page
  απ. 555 Page
  απ. 564 Page
  απ. 567 Page
  απ. 579 Page
  απ. 581 Page
  απ. 584 Page
  απ. 585 Page
  απ. 595 Page
  απ. 600 Page
  απ. 602 Page
  απ. 605 Page
  απ. 8 West
  απ. 6.197
  απ. 6.213
  απ. 6.215
  απ. 7.348
  απ. 7.511 (=απ. 16 West)
  απ. 13.30 (=απ. 17 West)