Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

απ. 416 Page

ἐγὼ δὲ μισέω
πάντας ὅσοι χθονίους ἔχουσι ῥυσμοὺς
καὶ χαλεπούς· μεμάθηκά σ᾽, ὦ Μεγιστῆ,
τῶν ἀβακιζομένων.

Μισώ αυτούς που έχουν υπόγειους και δύσκολους τρόπους. Ξέρω καλά, Μεγιστή, πως είσαι ήρεμο παιδί.