Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

απ. 357 Page

ὦναξ, ὧι δαμάλης Ἔρως
καὶ Νύμφαι κυανώπιδες
πορφυρῆ τ᾽ Ἀφροδίτη
συμπαίζουσιν, ἐπιστρέφεαι
5 δ᾽ ὑψηλὰς ὀρέων κορυφάς·
γουνοῦμαί σε, σὺ δ᾽ εὐμενὴς
ἔλθ᾽ ἡμίν, κεχαρισμένης
δ᾽ εὐχωλῆς ἐπακούειν·
Κλεοβούλωι δ᾽ ἀγαθὸς γένεο
10 σύμβουλος, τὸν ἐμόν γ᾽ ἔρω-
τ᾽, ὦ Δεόνυσε, δέχεσθαι.

Αφέντη, που ο Έρωτας ο δαμαστής

κι οι Νύφες οι γαλανομάτες

κι η ροδομάγουλη Αφροδίτη

μαζί σου παίζουν και γυρίζεις

μες στα ψηλά τα κορφοβούνια,

προσπέφτω σου· κι έλα σ᾽ εμένα

καλόγνωμος και την παράκλησή μου

ακούοντας τη χαριτωμένη.

Καλός συμβουλάτορας γίνε

στον Κλεόβουλο, Διόνυσέ μου,

να δέχεται τον έρωτά μου.

 

Άνακτα, που μαζί σου παίζει ο Έρωτας ο δαμαστής κι οι Νύμφες οι γαλαζομάτες και η πορφυρή Αφροδίτη, εσύ που κυνηγάς τις ψηλές βουνοκορφές, σε ικετεύω. Έλα κοντά μας με καλή καρδιά, δέξου καλόγνωμα την χαριτωμένη προσευχή μας και βοήθησε. Γίνε καλός σύμβουλος του Κλεόβουλου, που μακάρι, Διόνυσε, να δεχτεί τον δικό μου έρωτα.