Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 141 Lobel-Page

[ ]π̣ωσ̣[. . . . .].[
[.]είλας ἐργασ̣[
ὤ]νηρ οὖτ[ος ὀ μαιόμενος τὸ μέγα κρέτος
ὀν]τρέψ[ει τάχα τὰν πόλιν· ἀ δ᾽ ἔχεται ῤόπας.

Ο άντρας αυτός, που αποθυμά την εξουσία τόσο,

θεν᾽ αφανίσει γλήγορα την πολιτεία· και τούτη

σε κρίσιμη είναι θέση.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

Στην επιθυμία του για μεγάλη δύναμη τούτος ο άνθρωπος σύντομα θα φέρει άνω κάτω την πόλη, που κρέμεται από μια κλωστή.

Μετ. Ι.Ν. Καζάζης