Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ

απ. 531 Page

τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων
εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ᾽ ὁ πότμος,
βωμὸς δ᾽ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ᾽ οἶκτος ἔπαινος·
ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ᾽ εὐρὼς
5 οὔθ᾽ ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος.
ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν
Ἑλλάδος εἵλετο· μαρτυρεῖ δὲ καὶ Λεωνίδας,
Σπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς
κόσμον ἀέναόν τε κλέος.

Εκείνων, που σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες, είναι

τρισδοξασμέν᾽ η τύχη τους κι ωραίος ο θάνατός τους.

Ο τάφος τους είναι βωμός, κι αντί για θρήνους έχουν

τη θύμηση· και γίνεται η λύπη παίνεμά τους.

Και τέτοιο σάβανον αντρών γενναίων μήτε η μούχλα,

μήτε κι ο παντοχαλαστής καιρός θα το αφανίσει.

Το μνήμα τους για κάτοικον επήρεν της Ελλάδας

τη δόξα. Κι είναι απόδειξη σ᾽ αυτό κι ο Λεωνίδας,

ο βασιλιάς της Σπάρτης,

που στόλισμα της αρετής έχει μεγάλο αφήσει

και δόξαν αναιώνια.

 

Εκείνων που σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες

ένδοξη η τύχη, ωραίος ο θάνατός τους,

κι ο τάφος τους βωμός·

ανάμνηση τους πρέπει και όχι γόοι

κι εγκώμιο είναι γι᾽ αυτούς το μοιρολόι.

Τέτοιος εντάφιος στολισμός

ποτέ τη λάμψη δε θα χάσει

απ᾽ τον καιρό τον παντοδαμαστή

κι ούτε σκουριά ποτέ θα τον σκεπάσει.

Στο μνήμα των αντρείων ετούτο το ιερό

η δόξα της Ελλάδας έχει θρονιαστεί

το μαρτυρά κι ο βασιλιάς της Σπάρτης ο Λεωνίδας,

που αφήνει

στολίδι πίσω του αρετής τρανό

κι ένα όνομα που αμάραντο θα μείνει.

 

Των πεσόντων στις Θερμοπύλες ένδοξη η τύχη, ωραίος ο θάνατος κι ο τάφος τους (θα τιμάται ως) βωμός. Η μνήμη αντικαθιστά τα δάκρυα, κι ο έπαινος τον οίκτο: τέτοιο σάβανο δεν θα το αφανίσουν ούτε η μούχλα ούτε ο πανδαμάτορας χρόνος· αυτό τον σηκό ανδρών επιφανών διάλεξε ως έδρα της η ευδοξία της Ελλάδος. Μάρτυρας ο Λεωνίδας, ο βασιλιάς της Σπάρτης, που για την αντρειοσύνη του άφησε πίσω του μεγάλη δόξα, στολίδι αμάραντο.