Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 6 Lobel-Page

τόδ᾽ αὖ]τε κῦμα τὼ π[ρ]οτέρ̣[ω †νέμω
στείχει,] παρέξει δ᾽ ἄ[μμι πόνον π]όλυν
ἄντλην ἐπ]εί κε νᾶ[ος ἔμβαι
4 [].όμεθ᾽ ἐ[

[]. .[. .].[
[]
φαρξώμεθ᾽ ὠς ὤκιστα̣[
8 ἐς δ᾽ ἔχυρον λίμενα δρό[μωμεν,

καὶ μή τιν᾽ ὄκνος μόλθ[ακος ἀμμέων
λάχηι· πρόδηλον γὰρ μέγ’ [ἀέθλιον
μνάσθητε τὼ πάροιθα μ[όχθω·
12 νῦν τις ἄνηρ δόκιμος γε̣[νέσθω

καὶ μὴ καταισχύνωμεν [άναλκίαι
ἔσλοις τόκηας γᾶς ὔπα κε̣[ιμένοις
. .] τᾶνδ[
16 τὰν πο[

 

στ.7-16

. . . όσο ταχιά του καραβιού μας

τα τοιχώματα, εμπρος, να δυναμώσουμε,

σ᾽ απάνεμο να δράμουμε λιμάνι.

 

Λιγοψυχιά γυναίκεια μη κανέναν

κρατήσει· τι ολοφάνερο συμφέρο μέγα·

και των παλιών το λόγο θυμηθείτε μου·

«σήμερα αντρείος καθείς πρέπει να δείξει».

 

Ω! Μ᾽ αναντρίαν ας μην καταντροπιάσουμε

τους ευγενείς πατέρες μας που τώρα

κάτου απ᾽ το χώμα κείτονται και τούτη

(στα χέρια μας) την πόλη (έχουν αφήσει).

 

 

στ.9-14

... κι ας μην αφήσει κανείς μας να τον κυριέψει ο φόβος που παραλύει· γιατί έχουμε μεγάλο έργο μπροστά μας. Θυμηθείτε τον προηγούμενο μόχθο μας. Τώρα, ας δειχτεί ο καθένας σταθερός κι ας μην ατιμάσει με τη δειλία του τους ευγενείς προγόνους μας που βρίσκονται στο χώμα…