Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 45.1-3 Lobel-Page

Ἔβρε, κ[άλ]λιστος ποτάμων πὰρ Α̣[ἶνον
ἐξί[ησθ᾽ ἐς] πορφυρίαν θάλασσαν
Θραικ[ίας ἐρ]ευγόμενος ζὰ γ̣αίας
4 .]ιππ[.].[. .]ι·

καί σε πόλλαι παρθένικαι ᾽πέπ[οισι
. . . .]λων μήρων ἀπάλαισι χέρ[σι
. . . .]α· θέλγονται τὸ σὸν ὠς ἄλει[ππα
8 θή[ϊο]ν ὔδωρ

Έβρε μου, ο πλέον ωραίος απ᾽ τους ποταμούς,

στον πορφυρό τον πόντο πλάϊ στον Αίνο

βγάζεις, μέσ᾽ απ᾽ τη Θρακική τα κύματα

την αλογόχαρη κυλώντας χώρα.

 

Κι εσέ οι παρθένες πλήθος τριγυρνούν

και των ωραίων μεριών με τ᾽ απαλά τους

χέρια το δέρμα θέλγουν, σάμπως γιατρικό

νεράϊδων χύνοντας το πράο σου νάμα.

 

Απ᾽ την αλογοθρόφα Θράκη, ω Έβρε,

το πιο όμορφο ποτάμι εσύ, κυλώντας

στην πορφυρή τη θάλασσα, στην Αίνο

χύνεσαι δίπλα·

 

και πλήθος οι κοπέλες, τα νερά σου

με τ᾽ απαλά τους παίρνοντας τα χέρια,

με αυτά, σα με αλοιφή, τα τρυφερά τους

μηριά όλο πλένουν.

 

 

στ.1-3

Έβρο, είσαι το ομορφότερο ποτάμι, όπως χύνεσαι, περνώντας τον Αίμο, στη βιολετιά τη θάλασσα, υψωμένος μέσα από τη θρακιώτικη γη.