Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π4.2.4. Ψηφιακή διαμόρφωση Ανθολογίων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας: Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Υπεύθυνη παραδοτέου: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

Ομάδα Εργασίας

Επιλογή και επιμέλεια, συντονισμός εργασιών: Σωτήρης Τσέλικας

 

Πληκτρολόγηση: Έφη Στεργίου

Σήμανση-ηλεκτρονική επεξεργασία: Αθανάσιος Μαυρόπουλος, Σωτήρης Τσέλικας

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)