Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 70.2-13 Lobel-Page

κῆνος δὲ παώθεις Ἀτρεΐδα[ν γένει
δαπτέτω πόλιν ὠς καὶ πεδὰ Μυρσί̣[λ]ω̣,
θᾶς κ᾽ ἄμμε βόλλητ᾽ Ἄρευς ἐπὶ τεύχε[α
9 τρόπην· ἐκ δὲ χόλω τῶδε λαθοίμεθ’ αὖ

χαλάσσομεν δὲ τὰς θυμοβόρω λύας
ἐμφύλω τε μάχας, τάν τις Ὀλυμπίων
ἔνωρσε, δᾶμον μὲν εἰς ἀυάταν ἄγων
13 Φιττάκωι δὲ δίδοις κῦδος ἐπήρ[ατ]ο̣ν̣.

 

στ.6-13

Εκείνος (=ο Πιττακός) που παντρεύτηκε κόρη από τη γενιά των Ατρειδών ας καταβροχθίζει τώρα την πόλη, όπως έκανε και παλιότερα μαζί με τον Μυρσίλο, ωσότου αποφασίσει ο Άρης να μας ξαναστρέψει στα όπλα· εύχομαι να λησμονήσουμε τον παλιό χόλο μας. Να χαλαρώσουμε τη διχόνοια που μας τρώει τα σωθικά μας και την εμφύλια διαμάχη, που κάποιος αθάνατος του Ολύμπου ξεσήκωσε ανάμεσά μας, αυτήν που στον λαό φέρνει καταστροφή και στον Πιττακό χαρίζει δόξα ζηλευτή.