Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 367 Lobel-Page

ἦρος ἀνθεμόεντος †ἐπάιον ἐρχομένοιο ...
ἐν δὲ κέρνατε τὼ μελιάδεος ὄττι τάχιστα
κράτηρα ...

Η λουλουδιάρα ένιωθα να έρχεται άνοιξη.

.....................................

Γεμίστε το ποτήρι όσο πιο γλήγορα

γλυκόπιοτο κρασί.