Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

απ. 7.226

Ἀβδήρων προθανόντα τὸν αἰνοβίην Ἀγάθωνα
πᾶσ᾽ ἐπὶ πυρκαϊῆς ἥδ᾽ ἐβόησε πόλις.
οὔ τινα γὰρ τοιόνδε νέων ὁ φιλαίματος Ἄρης
ἠνάρισεν στυγερῆς ἐν στροφάλιγγι μάχης.

Ο δυνατός Αγάθων, που πέθανε για τ᾽ Άβδηρα, θρηνήθηκε, απάνω στην πυρά του, από ολόκληρη την πόλη· γιατί ο Άρης, που παίζει με το αίμα, ποτέ πάνω στη δίνη της μισητής μάχης δεν σκότωσε άλλον νέο σαν κι αυτόν.