Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

απ. 402a+c Page

απ. 402a Page

ἔραμαι ‹δέ› τοι συνηβᾶν
χαρίεν γὰρ †ἔχεις ἦθος.†

απ. 402c Page

ἐμὲ γὰρ λόγων ‹ἐμῶν› εἵνεκα παῖδες ἂν φιλέοιεν·
χαρίεντα μὲν γὰρ ἄιδω, χαρίεντα δ᾽ οἶδα λέξαι.

απ. 402a

Μαζί σου επιθυμώ να παίζω,

γιατί χαριτωμένο φέρσιμο έχεις.

απ. 402c

Εμένα για τα λόγια μου

θα μ᾽ αγαπούσανε τ᾽ αγόρια.

Γιατί χαριτωμένα τραγουδώ

και ξέρω να μιλήσω ωραία.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

απ. 402c

Τ᾽ αγόρια μ᾽ αγαπούν για τα λόγια μου· γιατί τραγουδώ όλα τα ωραία πράγματα κι έχω την τέχνη να τα λέω ωραία.

Μετ. Ι.Ν. Καζάζης