Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΜΑΝ

απ. 89 Page

εὕδουσι δ᾽ ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες
πρώονές τε καὶ χαράδραι
φῦλά τ᾽ ἑρπέτ’ ὅσα τρέφει μέλαινα γαῖα
θῆρές τ᾽ ὀρεσκώιοι καὶ γένος μελισσᾶν
5 καὶ κνώδαλ᾽ ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός·
εὕδουσι δ᾽ οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων.

Κοιμούνται των βουνών οι κάρες και τα πλάγια

χαράδρες, βράχοι, λίθοι,

και τα ερπετά που η μαύρη γη τρέφει περίσσια

και τα θεριά, τ᾽ αγρίμια, τα μελίσσια,

τα κήτη μες στης μαύρης θάλασσας τα βύθη·

κοιμούνται των μακρόφτερων πουλιών τ᾽ αλλάγια.

Μετ. Σ. Μενάρδος

 

Κοιμούνται βράχια, ρεματιές, λαγκάδες, κορφοβούνια,

κι από τα σερπετά όσα θρέφει η γης η μαύρη,

τ᾽ άγρια θεριά, των μελισσιών τα σμάρια,

τα ψάρια μες στης σκοτεινής της θάλασσας τα βάθη.

Των απλοφτέρουγων πουλιών κοιμούνται τα κοπάδια.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

Κοιμούνται κορφοβούνια και φαράγγια

και ρεματιές κοιμούνται και ψηλώματα,

κι όσα που η γης η μαύρη θρέφει σερπετά,

και του βουνού τ᾽ άγρια θεριά, κι οι μέλισσες,

και τ᾽ άγρια τέρατα στης θάλασσας της σκότεινης

τα βάθη τ᾽ άσωστα, κοιμούνται και τ᾽ αρίφνητα

των μακροφτέρουγων πουλιών κοπάδια.

Μετ. Ι.Θ. Κακριδής

 

Κοιμούνται οι κορυφές και τα φαράγγια των βουνών, τα υψώματα και οι χαράδρες, το δάσος κι όλα τα ερπετά που τρέφει η μαύρη γης, και τ᾽ αγρίμια του βουνού και οι μελισσομάνες και τα κήτη στα βάθη της γαλαζόμαυρης θάλασσας — κοιμούνται κι όλα τα πουλιά με τις μακριές φτερούγες.

Μετ. Ι.Ν. Καζάζης