Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

απ. 6.136

Πρηξιδίκη μὲν ἔρεξεν, ἐβούλευσεν δὲ Δύσηρις
εἷμα τόδε· ξυνὴ δ᾽ ἀμφοτέρων σοφίη.

Η Πρηξιδίκη ύφανε και η Δύσηρη σχεδίασε αυτό τον πέπλο. Η τέχνη του ανήκει και στις δυο.