Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΜΑΝ

απ. 17 Page

καί ποκά τοι δώσω τρίποδος κύτος
ᾧ κ’ ἔνι ‹σιτί’ ἀολ›λέ’ ἀγείρῃς.
ἀλλ᾽ ἔτι νῦν γ᾽ ἄπυρος, τάχα δὲ πλέος
ἔτνεος, οἷον ὁ παμφάγος Ἀλκμὰν
5 ἠράσθη χλιαρὸν πεδὰ τὰς τροπάς·
οὔτι γὰρ ἠὺ τετυγμένον ἐσθίει,
ἀλλὰ τὰ κοινὰ γάρ, ὥπερ ὁ δᾶμος,
ζατεύει.

Και θα σου φέρω τρίποδο λεβέτι,

που θα μπορείς (αλεύρι) να μαζεύεις.

Τώρα άπιαστο είναι ακόμη, γλήγορα όμως

χυλό θα είναι γεμάτο, όπως αρέσει

χλιός στο φαγάν Αλκμάνα το χειμώνα·

Όχι πως δεν τον τρώει καθόλου, αν ίσως

και δεν αχνίζει, αλλά του αρέσουν πάντα,

καθώς στο πλήθος, τα συνηθισμένα.

 

Ένα λεβέτι σε τριπόδι απάνω κάποτε

θα σου χαρίσω, μέσα του να ψήνεις

ό,τι σου αρέσει· ακόμα δεν εκάθησε

πα στη φωτιά, κι ωστόσο θα γεμίσει

σε λίγο φάβα· πόσο την πεθύμησε

ο Αλκμάνας ο φαγάς ζεστή το μεσοχείμωνο!

Καλό φαγί δε γύρεψε ποτέ του·

σαν τη φτωχολογιά κι αυτός, του φτάνει μόνο

να ᾽χει να τρώει το πιο συνηθισμένο.

 

Και κάποια μέρα θα σου δώσω ένα μεγάλο λεβέτι πάνω σε στρίποδο, και κει μέσα μπορείς να ρίξεις τροφές σωρό. Τώρα δεν έχει ακόμη πυρώσει, γρήγορα όμως θα ξεχειλίσει σούπα ζεστή, όπως την αγαπά ο Αλκμάν, που, σαν περάσει το λιοστάσι, τρώει απ᾽ όλα. Γιατί αυτός δεν τρώει μονάχα καλομαγειρεμένα φαγητά, αλλά αποζητά και τα πιο συνηθισμένα, αυτά που γεύεται ο πολύς ο κόσμος.