Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΜΑΝ

απ. 39 Page

ϝέπη τάδε καὶ μέλος Ἀλκμὰν
εὗρε γεγλωσσαμέναν
κακκαβίδων ὄπα συνθέμενος,

Τραγούδια ο Αλκμάνας ήβρε και σκοπούς,

αφού άκουσε τις τραγουδίστρες πέρδικες

και τη φωνή τους ένιωσε.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

Ο Αλκμάν βρήκε αυτά τα λόγια και τη μελωδία, καθώς αφουγκραζόταν την εύγλωττη λαλιά της πέρδικας.

Μετ. Ι.Ν. Καζάζης