Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΜΑΝ

απ. 3.7-9 και 61-75 Page

[ ... ]
7 [ὕπνον ἀ]πὸ γλεφάρων σκεδ[α]σεῖ γλυκύν
[αἶψα, πόσο]ς δέ μ᾽ ἄγ̣ει πεδ᾽ ἀγῶν̣᾽ ἴμεν
9 [ἇχι μά]λ̣ιστα κόμ[αν ξ]ανθὰν τινάξω·

[ ... ]
61 λυσιμελεῖ τε πόσωι, τακερώτερα
δ᾽ ὕπνω καὶ σανάτω ποτιδέρκεται·
οὐδέ τι μαψιδίως γλυκῆ[α κ]ήνα·

Ἀ[σ]τυμέλοισα δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβεται
65 ἀλλὰ τὸ]ν πυλεῶν᾽ ἔχοισα
[ὥ] τις αἰγλά[ε]ντος ἀστήρ
ὠρανῶ διαιπετής
ἢ χρύσιον ἔρνος ἢ ἁπαλὸ[ν ψίλ]ον
[
70 []. διέβα ταναοῖς πο[σί·]
[-κ]ομος νοτία Κινύρα χ[άρ]ις
[ἅ τ’ ἐπὶ π]αρσενικᾶν χαίταισιν ἵσδει·

[Ἀ]στυμέλοισα κατὰ στρατόν
[] μέλημα δάμωι
75 [τι]μ̣ὰν ἑλοῖσα
[ ... ]

 

στ. 7-9

(Το τραγούδι) μεμιάς θα σκορπίσει το γλυκό ύπνο από τα βλέφαρά τους, κι εμένα ο πόθος με σπρώχνει να μπω στον αγώνα, όπου στ᾽ αλήθεια θ᾽ αναδέψω τα ξανθά μου τα μαλλιά.

 

στ. 61-75

Με λαχτάρα που μου λύνει τα μέλη, και (εκείνη) μου ρίχνει ματιές που λιώνουν πιότερο κι από τον ύπνο και το θάνατο· χωρίς λόγο δεν είναι γλυκιά εκείνη. Η Αστυμέλοισα δεν μου απαντά, αλλά, κρατώντας στεφάνι στα χέρια, σαν αστέρι που πέφτει σκίζοντας τον ουρανό όλο λάμψη, ή χρυσό κλωνί, ή τρυφερή αυγούλα … ήρθ᾽ εκείνη ξανοίγοντας το βήμα … η δροσερή χάρη του Κινύρα που ᾽ναι απιθωμένη στα μαλλιά των κοριτσιών … Αστυμέλοισα μες στο πλήθος … αγαπημένη απ᾽ όλους … που έχει κερδίσει τιμή …