Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 360 Lobel-Page

ὠς γὰρ δήποτ᾽ Ἀριστόδα-
μον φαῖσ᾽ οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρται λόγον
εἴπην, χρήματ᾽ ἄνηρ, πένι-
χρος δ᾽ οὐδ᾽ εἲς πέλετ᾽ ἔσλος οὐδὲ τίμιος.

Γιατί, όπως λένε, κάποτε στη Σπάρτην ο Αριστόδημος

είπ᾽ ένα λόγο όχι μικρό: «Λεφτά ο άνθρωπος είναι·»

Κανείς φτωχός δε γίνεται άξιος και τιμημένος.

Μετ. Ηλ. Βουτιερίδης

 

Γιατί, καθώς λένε, ο Αριστόδημος, κάποτε στη Σπάρτη, δεν ξεστόμισε άστοχα την κουβέντα «το χρήμα κάνει τον άνθρωπο»· κανένας φτωχός δεν έχει ευγένεια και τιμή.

Μετ. Ι.Ν. Καζάζης