Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 119.9-16 Lobel-Page

σοὶ μὲν [γ]ὰ̣ρ̣ ἤ[δ]η̣ περβέβα̣[τ]αι χρό[νος
κ]αὶ κάρπος ὄσσ[ο]ς ἦς συνα[γ]άγ̣ρ̣ετ[αι,
τὸ κλᾶμμα δ᾽ ἐλπώρα, κάλον γά[ρ,
12 ο]ὐ̣κ ὀλ[ί]γαις σταφύλαις ἐνείκη[ν

. . . ὄ]ψ[ι], τοιαύτας γὰρ ἀπ᾽ ἀμπέ[λω
βότρ]υς γ̣. . . . . .ι σκ̣ο̣πιάμ[ενοι
τά]ρ̣β̣η‹μ›μι μ̣ὴ δρόπ̣[ω]σιν αὔταις
16 ὄμφ]ακας ὠμοτέραις ἐοίσαις.

Γιατί κιόλας ο καιρός έχει διαβεί για σένα, κι όλος ο καρπός που ήταν να συναχτεί συνάχτηκε. Ελπίζαμε ότι το κλήμα, που ήταν καλό, θα έφερνε όχι μόνο τόσο λίγα τσαμπιά, κι όμως είναι πια πολύ αργά· γιατί φοβούμαι ότι… ύστερα από τις μεγάλες προσδοκίες από τούτο τ᾽ αμπέλι, θα συναχτούν μόνο λίγα ξινά σταφύλια.