Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΑΛΚΑΙΟΣ

απ. 38Α Lobel-Page

πῶνε [καὶ μέθυ᾽ ὦ] Μελάνιππ᾽ ἄμ᾽ ἔμοι· τι[. .].[
2 †ὄταμε[. . .]διννάεντ᾽† Ἀχέροντα μεγ̣[

ζάβαι[ς ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ἄψερον
4 ὄψεσθ᾽· ἀλλ᾽ ἄγι μὴ μεγάλων ἐπ[ιβάλλεο·

καὶ γὰρ Σίσυφος Αἰολίδαις βασίλευς [ἔφα
6 ἄνδρων πλεῖστα νοησάμενος [θανάτω κρέτην,

ἀλλὰ καὶ πολύιδρις ἔων ὐπὰ κᾶρι [δὶς
8 δ̣ιννάεντ᾽ Ἀχέροντ᾽ ἐπέραισε, μ[

α]ὔτωι μόχθον ἔχην Κρονίδαις βα̣[σίλευς κάτω
10 μ̣ελαίνας χθόνος. ἀλλ᾽ ἄγ̣ι μὴ τα[

ʹ.].ταβάσομεν αἴ ποτα κἄλλοτα .[
12 . .]ην ὄττινα τῶνδε πάθην τα[

. . . . . . ἄνε]μος βορίαις ἐπι.[

 

στ.1-10

Πίνε λοιπόν, Μελάνιππε, μέθαε μαζί μ᾽ εμένα.

Τί λες; Όταν τα κύματα κι εσύ τα ολαπλωμένα

 

διαβείς κάτου τ᾽ Αχέροντα, μη το ᾽χει ο νους σου βάλει

πως θ᾽ αντικρύσεις τ᾽ άχραντο το φως του ηλιού και πάλι;

 

Έλα, και μη νειρεύεσαι τέτοια μεγάλα· ακόμα

κι ο γιος του Αιόλου, ο Σίσυφος ο βασιλιάς, που ο νους του

 

κατέβαζε όσα κανενός, τ᾽ ορκίστηκε, το χώμα

να μη τον φάει· κι όμως κι αυτός, μ᾽ όλους τους στοχασμούς του,

 

από τη μοίρα αρπάχτηκε και δυο φορές το κύμα

που στροβιλίζ᾽ ο Αχέροντας εδιάβη, και με κρίμα·

 

και τὄρισε του Κρόνου ο Γιος μεγάλο μόχτο νά βρει,

μόχτο βαρύ κι ανήκουστο μέσα στη γη τη μαύρη.