ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Υποστηρικτικό υλικό 

(Μεθοδολογικά) 

AΡΧΙΛΟΧΟΣ

1. ἐν δορὶ (D2, 2W)

3. οὐ φιλέω μέγαν (D60, 114W)


ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

11. ἡμεῖς δ', οἷά τε φύλλα (D2, 2W)

ΣΑΠΦΩ

14. ποικιλόθρον' ἀθανάτ' (1D, 191P)


ΠΙΝΔΑΡΟΣ

28. 7ος Πυθιόνικος (Mεγακλεῖ Ἀθηναίῳ τεθρίππῳ)

Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβ 2009, 13:10