ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

 

Διδακτικές δοκιμές

Κατατίθενται προτάσεις για τη διδασκαλία συγκεκριμένων ποιημάτων στη Β' τάξη Λυκείου. Με δεδομένη τη συμβατική φύση όλης της αρχαίας λογοτεχνίας, σύμφωνα με την οποία κάθε ποιητικό (ή πεζό) είδος έχει τις δικές του θεματικές, μετρικές και υφολογικές συμβάσεις, η ερμηνεία κάθε ποιήματος οφείλει να συνυπολογίζει τις ειδολογικές ιδιαιτερότητές του.

Επίσης, η έμφαση κατά τη διδασκαλία-ανάγνωση του κάθε ποιήματος δίνεται πρωτίστως στην αξιοποίηση των ενδοκειμενικών στοιχείων του, ενώ οι βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιούνται μόνο επικουρικά, για να φωτίσουν ερμηνευτικές προοπτικές.

Περιλαμβάνονται:

  1. Αλκμάν
    • Δοκιµή διδακτική για το απόσπ. 22. εὕδουσι δ’ ὀρέων κορυφαί (58D, 34P) (Ε. Χατζημαυρουδή).
  2. Πίνδαρος
    • Δοκιμή ανάγνωσης του 14ου Ολυμπιόνικου (Ι.Ν. Καζάζης).
Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιαν 2010, 13:43