ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Υποστηρικτικό υλικό 

(Σημειώματα σχετικά με τη συγγραφή του σχολικού εγχειριδίου) 

Εκτενής σχολιασμός και διευκρινήσεις, προπάντων για τα καινοτόμα (για σχολικό εγχειρίδιο) χαρακτηριστικά της «Εισαγωγής», με προφανή χρησιμότητα για τη διδασκαλία του μαθήματος.

(1α)
Ι.N. KAZAZHΣ. 2001. «Συγγράφοντας ένα σχολικό εγχειρίδιο: H περίπτωση του νέου βιβλίου της Λυρικής Ποίησης για τη B' Eνιαίου Λυκείου»

(1β)
Ι.N. KAZAZHΣ. 2003. «Η διδασκαλία και η εξέταση της Λυρικής Ποίησης στη Β' Λυκείου: Πρόκληση, τυπικά προβλήματα, απλές λύσεις»

(2)
Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ. 2004. «Διδακτικές υποδείξεις για το βιβλίο της Λυρικής Ποίησης της Β' Λυκείου. Η υποδοχή του σχολικού εγχειριδίου από την εκπαιδευτική κοινότητα»

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Ιαν 2010, 12:56