ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Υποστηρικτικό υλικό 

(Μεθοδολογικά) 

Στην υποενότητα αυτή συζητούνται θέματα σχετικά με το ήθος και την υφή της κλασικής αρχαίας ελληνικής, καθώς και για την παιδαγωγική της αξία.

(1)
Ι.Ν. Καζάζης. 1992. Αρχαιοελληνικός πεζός λόγος. Προλεγόμενα στην τέχνη της γραφής του. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Σελ. 58-85.

(2)
Ι.Ν. Καζάζης. 1994. «Αρχαία Ελληνικά: συναίνεση και εγρήγορση». Φιλολόγος 75. Σελ. 21-36. Αναδημοσιεύτηκε στον τόμο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Η Βιβλιοθήκη του "Φιλολόγου". Θεσσαλονίκη. 1999. Τόμ. Α', σελ. 273-288

(3α)
Ι.Ν. Καζάζης. «Η Φιλολογική Ανάγνωση ως προεργασία για την επεξεργασία των κειμένων».

(3β)
Κατά κώλα μεταγραφή κειμένων του σχολικού εγχειριδίου

(4)
Ι.Ν. Καζάζης. «Δείγματα Νεοελληνικής Λυρικής Ποίησης»

(5)
Σχήματα Λόγου

Τελευταία Ενημέρωση: 13 Φεβ 2009, 13:10