ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Διδακτικό εγχειρίδιο: Στησίχορος 

Έτσι ονομάστηκε ο χορικός ποιητής Tεισίας, επειδή, τάχα, "πρώτος έστησε χορό" 

Περιεχόμενα

Βίος

Αποσπάσματα

Σχόλια

Ερωτήσεις

Τελευταία Ενημέρωση: 02 Νοέ 2006, 16:51