ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

 

Ομάδα εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι.Ν. Καζάζης

Αρχικός σχεδιασμός-Επιμέλεια (στο πλαίσιο του "Ηλεκτρονικού Κόμβου", 1999-2001): Α. Καραμήτρου

Σχεδιασμός νέου περιβάλλοντος και επιμέλεια εμπλουτισμού: Τ. Γιάννου

Οδηγός δικτυακών τόπων και ψηφιακού υλικού: Μ. Ακριτίδου και Ρ. Καστανιώτη

Ψηφιοποίηση κειμένων: Γ. Αλβανίδου, Δ. Γερμενής, Α. Καραμήτρου, Στ. Φράγκος

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιαν 2010, 13:43