ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Υποστηρικτικό υλικό 

(Γραμματολογικά) 

Στην υποενότητα αυτή παρατίθενται επιλεγμένα άρθρα και εισαγωγικά σημειώματα μελετών οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα ορισμού και ειδολογικής διαίρεσης της αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης.

(1)
C.M. Bowra. 1980-1982. Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση. Μτφρ. Ι.Ν. Καζάζης. Αθήνα: ΜΙΕΤ. Τόμ. Α', σελ. 17-37.

(2α)
Ι.Ν. Καζάζης. 2000. ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Ο αρχαϊκός λυρισμός ως μουσική παιδεία. Τόμ. Α': Εισαγωγή, Ανθολογία και Δοκίμιο, Επίμετρο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Σελ. 9-28.

(2β)
Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση του 2α από τον δρ. Γ. Καρανάσιο.

(3)
Heinz-Günter Nesselrath. 2001. Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμ. Α': Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια: Δ.Ι. Ιακώβ & Α.Ρεγκάκος. Αθήνα: Παπαδήμας. Σελ. 183-195.

(4)
L.P.Dafnomil, Ι.Ν. Καζάζης. Η Λυρική Ποίηση ως Μουσική Παιδεία. Διάλεξη που δόθηκε στο πλαίσιο του ΙΣΤ' Πνευματικού Μαΐου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 14.06.07.

Τελευταία Ενημέρωση: 25 Μάϊ 2007, 15:12