ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Υποστηρικτικό υλικό 

(Ιστορικά) 

Μια περιεκτική και κατατοπιστική επισκόπηση του αρχαίου ελληνικού κόσμου έως το 446 π.Χ. από τον καθηγήτη Gustav Adolf Lehmann:

Heinz-Günter Nesselrath. 2001. Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμ. Α': Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια: Δ.Ι. Ιακώβ & Α. Ρεγκάκος. Αθήνα: Παπαδήμας. Σελ. 373-398.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μελετητή της αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης παρουσιάζουν τα κεφάλαια: 1.3. «Η εποχή του ελληνικού αποικισμού και οι κοινωνικές συγκρούσεις», σελ. 377-383, και 1.5. «Από τον Σόλωνα στον Κλεισθένη: η πορεία της Αθήνας προς το δημοκρατικό πολίτευμα», σελ. 386-391.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Ιούλ 2006, 16:50